R71 – Abnormality červených krvinek

R71

Abnormality červených krvinek

category

Abnormální:
. morfologie NS
červených krvinek

Abnormální:
. objem NS
červených krvinek

Anisocytóza

Poikilocytóza

anemie D50–D64

polycytemie (polycythaemia):
. NS D75.1

polycytemie (polycythaemia):
. benigní (rodinná) D75.0

polycytemie (polycythaemia):
. novorozenecká P61.1

polycytemie (polycythaemia):
. sekundární D75.1

polycytemie (polycythaemia):
. vera D45

R71 R 71 R 71

D75.1 – Sekundární polycytemie

D75.1

Sekundární polycytemie

category

Erytrocytóza NS

Polycytemie:
. NS

Polycytemie:
. získaná

Polycytemie:
. způsobená:
. erytropoetinem

Polycytemie:
. způsobená:
. pokleslým objemem plazmy

Polycytemie:
. způsobená:
. vysokou nadmořskou výškou

Polycytemie:
. způsobená:
. stresem

Polycytemie:
. způsobená:

Polycytemie:
. způsobená:

Polycytemie:
. způsobená:

Polycytemie:
. způsobená:

polycytemie:
. novorozenců P61.1

polycytemie:
. vera D45

D751 D 75.1 D 751