W94 – Vystavení vysokému a nízkému tlaku vzduchu a jeho změnám

W94

Vystavení vysokému a nízkému tlaku vzduchu a jeho změnám

category

vysoký tlak vzduchu z rychlého sestupu do vody pokles atmosferického tlaku při vynoření‚ výstupu na povrch z:
. potopení do hluboké vody

vysoký tlak vzduchu z rychlého sestupu do vody pokles atmosferického tlaku při vynoření‚ výstupu na povrch z:
. podzemí

bydlení nebo delší pobyt ve vysoké (nadmořské) výšce jako příčina:
. anoxie

bydlení nebo delší pobyt ve vysoké (nadmořské) výšce jako příčina:
. barodontalgie

bydlení nebo delší pobyt ve vysoké (nadmořské) výšce jako příčina:
. barotitidy

bydlení nebo delší pobyt ve vysoké (nadmořské) výšce jako příčina:
. hypoxie

bydlení nebo delší pobyt ve vysoké (nadmořské) výšce jako příčina:
. horské nemoci

náhlá změna v tlaku vzduchu v letounu během výstupu nebo sestupu

W94 W 94 W 94

D75.1 – Sekundární polycytemie

D75.1

Sekundární polycytemie

category

Erytrocytóza NS

Polycytemie:
. NS

Polycytemie:
. získaná

Polycytemie:
. způsobená:
. erytropoetinem

Polycytemie:
. způsobená:
. pokleslým objemem plazmy

Polycytemie:
. způsobená:
. vysokou nadmořskou výškou

Polycytemie:
. způsobená:
. stresem

Polycytemie:
. způsobená:

Polycytemie:
. způsobená:

Polycytemie:
. způsobená:

Polycytemie:
. způsobená:

polycytemie:
. novorozenců P61.1

polycytemie:
. vera D45

D751 D 75.1 D 751

D58.2 – Jiné hemoglobinopatie

D58.2

Jiné hemoglobinopatie

category

Abnormální hemoglobin NS

Vrozená anemie s Heinzovými tělísky

Onemocnění:
. Hb-C

Onemocnění:
. Hb-D

Onemocnění:
. Hb-E

Hemoglobinopatie NS

Hemolytická nemoc s nestálým hemoglobinem

Hemolytická nemoc s nestálým hemoglobinem
. rodinná polycytemie D75.0

Hemolytická nemoc s nestálým hemoglobinem
. nemoc s hemoglobinem (Hb–M) D74.0

Hemolytická nemoc s nestálým hemoglobinem
. dědičná perzistence fetálního hemoglobinu D56.4

Hemolytická nemoc s nestálým hemoglobinem
. polyglobulie z vysokých nadmořských výšek D75.1

Hemolytická nemoc s nestálým hemoglobinem
. methemoglobinemie D74.–

D582 D 58.2 D 582