S06.3 – Ložiskové – fokální – poranění mozku

S06.3

Ložiskové – fokální – poranění mozku

category

Fokální – ložiskové:
. mozkové:
. zhmoždění – contusio

Fokální – ložiskové:
. mozkové:
. roztržení – laceratio

Fokální – ložiskové:
. mozkové:

S063 S 06.3 S 063

F06.3 – Organické poruchy nálady (afektivní)

F06.3

Organické poruchy nálady (afektivní)

category

Poruchy‚ charakterizované změnou nálady nebo afektu‚ obvykle doprovázené změnou celkové úrovně aktivity‚ depresivní‚ hypomanické‚ manické nebo bipolární [viz F30–F38]‚ ale dostavující se jako následek organické poruchy.

poruchy nálady‚ neorganické nebo NS F30–F39

F063 F 06.3 F 063

E06.3 – Autoimunitní tyroiditida

E06.3

Autoimunitní tyroiditida

category

Hashimotova tyroiditida

Hashitoxikóza (přechodná)

Struma lymfadenoidní

Tyroiditida lymfocytární

Struma lymfomatosa

E063 E 06.3 E 063