F06.3 – Organické poruchy nálady (afektivní)

F06.3

Organické poruchy nálady (afektivní)

category

Poruchy‚ charakterizované změnou nálady nebo afektu‚ obvykle doprovázené změnou celkové úrovně aktivity‚ depresivní‚ hypomanické‚ manické nebo bipolární [viz F30–F38]‚ ale dostavující se jako následek organické poruchy.

poruchy nálady‚ neorganické nebo NS F30–F39

F063 F 06.3 F 063