F61 – Smíšené a jiné poruchy osobnosti

F61

Smíšené a jiné poruchy osobnosti

category

Tato položka je zaměřena na ty poruchy osobnosti‚ které jsou často obtížné‚ neprojevují však specifický vzorec symptomů‚ který charakterizuje poruchy popsané v F60.–. Následkem toho je obtížnější diagnostikovat tyto poruchy než ty‚ uvedené pod F60.–.
například:

smíšené poruchy osobnosti s rysy několika poruch pod F60.–‚ avšak bez převažujícího souboru symptomů‚ který by dovolil specifičtější diagnózu

obtížné změny osobnosti‚ nezařaditelné do F60.– nebo F62.–‚ považované za sekundární k hlavní diagnóze koexistující afektivní nebo úzkostné poruchy

zdůrazněné povahové rysy Z73.1

F61 F 61 F 61

F60-F69 – PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCH

F60-F69

PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCH

block

Tento oddíl zahrnuje rozmanitost stavů a vzorců chování klinického významu‚ které mají tendenci přetrvávat a objevují se jako vyjádření charakteristického životního stylu jedince a způsobu jeho vztahu k sobě i druhým. Některé z těchto stavů a vzorců chování se objevují časně v průběhu individuálního vývoje jako výsledek konstitucionálních faktorů a sociálních zkušeností‚ jiné se získávají později v životě. Specifické poruchy osobnosti (F60.–)‚ smíšené a jiné poruchy osobnosti (F61.–) a trvalé změny osobnosti (F62.–) jsou hluboce zakořeněné a trvalé vzorce chování‚ ukazující neměnnou odpověď na širokou škálu osobních a sociálních situací. Reprezentují extrémní nebo významné odchylky od způsobů‚ kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá‚ myslí‚ cítí a zvláště má vztahy k druhým. Takové vzorce chování mají tendenci být stabilní a zahrnovat různé oblasti chování a psychologického fungování. Jsou často‚ i když ne vždycky‚ sdruženy s různým stupněm subjektivní tísně a narušení sociálního výkonu.

F60-F69 F 60-F 69 F 60-F 69