A02.2 – Salmonelové infekce lokalizované

A02.2

Salmonelové infekce lokalizované

category

Salmonelová(-é):
. artritida M01.3

Salmonelová(-é):
. meningitida G01

Salmonelová(-é):
. osteomyelitida M90.2

Salmonelová(-é):
. pneumonie J17.0

Salmonelová(-é):
. tubulo-intersticiální porucha ledvin N16.0

A022 A 02.2 A 022