I20.0 – Nestabilní angina (pectoris)

I20.0

Nestabilní angina (pectoris)

category

Angina:
. zesilující se

Angina:
. nově vzniklá

Angina:
. při menší námaze než dříve (snížení anginózního prahu)

Intermediární koronární syndrom

Preinfarktový syndrom

I200 I 20.0 I 200

I20.9 – Angina pectoris NS

I20.9

Angina pectoris NS

category

Angina:
. NS

Angina:
. srdeční

Anginózní syndrom

Ischemická bolest hrudníku

I209 I 20.9 I 209

I20.8 – Jiné formy anginy pectoris

I20.8

Jiné formy anginy pectoris

category

Angina z námahy

„Zpomalení koronárního průtoku‚ „“slow flow syndrome“““

Stenokardie

I208 I 20.8 I 208

D70 – Agranulocytóza

D70

Agranulocytóza

category

Agranulocytární angina

Infantilní genetická agranulocytóza

Kostmannova nemoc

Neutropenie:
. NS

Neutropenie:
. vrozená

Neutropenie:
. cyklická

Neutropenie:
. vyvolaná léky

Neutropenie:
. periodická

Neutropenie:
. splenická (primární)

Neutropenie:
. toxická

Wernerova-Schultzova nemoc

Neutropenická splenomegalie

přechodná novorozenecká neutropenie P61.5

D70 D 70 D 70