C88.0 – Waldenströmova makroglobulinemie

C88.0

Waldenströmova makroglobulinemie

category

Lymfoplazmocytický lymfom s produkcí IgM

Makroglobulinémie (idiopatická)(primární)

B-buněčný lymfom z malých buněk C83.0

C880 C 88.0 C 880