N18.5 – Chronické onemocnění ledvin‚ stadium 5

N18.5

Chronické onemocnění ledvin‚ stadium 5

category

Chronická urémie

Konečné stádium onemocnění ledvin:
. NS

Konečné stádium onemocnění ledvin:
. bez dialýzy nebo transplantace

Konečné stádium onemocnění ledvin:
. na dialýze

Konečné stádium onemocnění ledvin:
. selhání alotransplantátu

Renální retinitida H32.8

Uremická:
. apoplexie I68.8

Uremická:
. demence F02.8

Uremická:
. neuropatie G63.8

Uremická:
. paralýza G99.8

Uremická:
. perikarditida I32.8

N185 N 18.5 N 185