T81.8 – Jiné komplikace výkonů‚ jinde nezařazené

T81.8

Jiné komplikace výkonů‚ jinde nezařazené

category

Komplikace inhalační terapie

Emfyzém (podkožní) vyplývající z výkonu

Přetrvávající pooperační píštěl

hypotermie po anestezii T88.5

maligní hypertermie způsobená anestezií T88.3

T818 T 81.8 T 818

T67 – Účinky horka a světla

T67

Účinky horka a světla

category

popáleniny T20–T31

erytém [dermatitida] z ohně L59.0

maligní hypertermie způsobená anestezií T88.3

onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením L55–L59

spálení sluncem L55.–

onemocnění potních žláz způsobené horkem L74–L75

T67 T 67 T 67

R50.9 – Horečka NS

R50.9

Horečka NS

category

Hyperpyrexie NS

Pyrexie NS

maligní hypertermie způsobená anestezií T88.3

R509 R 50.9 R 509