E55 – Karence vitaminu D

E55

Karence vitaminu D

category

osteomalacie dospělých M83.–

osteoporóza M80–M81

následky křivice E64.3

E55 E 55 E 55

E56.1 – Karence vitaminu K

E56.1

Karence vitaminu K

category

karence koagulačního faktoru způsobená nedostatkem vitaminu K D68.4

karence vitaminu K u novorozence P53

E561 E 56.1 E 561