H90.5 – Percepční [senzorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu NS

H90.5

Percepční [senzorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu NS

category

Vrozená hluchota NS

Nedoslýchavost‚ ztráta sluchu:
. centrální
NS

Nedoslýchavost‚ ztráta sluchu:
. neurální
NS

Nedoslýchavost‚ ztráta sluchu:
. percepční
NS

Nedoslýchavost‚ ztráta sluchu:
. senzorická
NS

Senzorineurální hluchota NS

H905 H 90.5 H 905