Z92.4 – Velká operace‚ nezařazená jinde‚ v osobní anamnéze

Z92.4

Velká operace‚ nezařazená jinde‚ v osobní anamnéze

category

pacient s umělým vyústěním Z93.–

pooperační stavy Z98.–

přítomnost funkčních implantátů a transplantátů Z95–Z96

pacient s transplantovaným orgánem a tkání Z94.–

Z924 Z 92.4 Z 924

Y36 – Válečné operace

Y36

Válečné operace

category

poranění vojenských a civilních osob způsobená během války nebo občanského povstání

Y36 Y 36 Y 36