F20.0 – Paranoidní schizofrenie

F20.0

Paranoidní schizofrenie

category

Paranoidní schizofrenie je charakterizována relativně trvalými‚ často persekučními bludy‚ které jsou většinou provázeny halucinacemi sluchovými a poruchami vnímání. Poruchy afektivní‚ poruchy vůle‚ řeči a symptomy katatonní jsou bud' nepřítomné nebo poměrně nenápadné.

Parafrenie

involuční paranoidní stav F22.8

paranoia F22.0

F200 F 20.0 F 200

F22.0 – Porucha s bludy

F22.0

Porucha s bludy

category

Porucha charakterizovaná rozvojem bud' jednoho nebo více vzájemně souvisejících bludů‚ které přetrvávají často i celý život. Obsah bludu nebo bludů je velmi různý.
Jasné a trvalé sluchové halucinace (hlasy)‚ schizofrenní symptomy jako bludy ovládání a zřetelné oploštění afektu a jasný průkaz mozkové choroby jsou neslučitelné s touto diagnózou. Avšak‚ zvláště u starších pacientů‚ příležitostné nebo přechodné sluchové halucinace tuto diagnózu nevylučují‚ protože nejsou typicky schizofrenní a tvoří jen malou část celkového klinického obrazu.

Paranoia

Paranoidní:
. psychóza

Paranoidní:
. stav

Parafrenie (pozdní)

Sensitiver Beziehungswahn

paranoidní:
. porucha osobnosti F60.0

paranoidní:
. psychóza‚ psychogenní F23.3

paranoidní:
. reakce F23.3

paranoidní:
. schizofrenie F20.0

F220 F 22.0 F 220