N11.1 – Chronická obstruktivní pyelonefritida

N11.1

Chronická obstruktivní pyelonefritida

category

(Chronická) pyelonefritida spojená s:
. anomálií
pelviureterového spojení‚ pyeloureterového spojení‚ močovodu

(Chronická) pyelonefritida spojená s:
. kličkou
pelviureterového spojení‚ pyeloureterového spojení‚ močovodu

(Chronická) pyelonefritida spojená s:
. obstrukcí
pelviureterového spojení‚ pyeloureterového spojení‚ močovodu

(Chronická) pyelonefritida spojená s:
. strikturou
pelviureterového spojení‚ pyeloureterového spojení‚ močovodu

kalkulózní pyelonefritida N20.9

obstruktivní uropatie N13.–

N111 N 11.1 N 111

N13 – Obstruktivní a refluxní uropatie

N13

Obstruktivní a refluxní uropatie

category

kámen ledviny a močovodu bez hydronefrózy N20.–

vrozené obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu Q62.0–Q62.3

obstruktivní pyelonefritida N11.1

N13 N 13 N 13