R42 – Závrať – vertigo

R42

Závrať – vertigo

category

Lehké točení hlavy

Vertigo NS

vertiginózní syndromy H81.–

R42 R 42 R 42

Q89.3 – Obrácená poloha (útrob) – situs inversus

Q89.3

Obrácená poloha (útrob) – situs inversus

category

Dextrokardie s obrácenou polohou útrob

Zrcadlový obraz uspořádání srdečních předsíní při situs inversus

Situs inversus nebo transversus:
. břišní

Situs inversus nebo transversus:
. hrudní

Transpozice útrob:
. břišních

Transpozice útrob:
. hrudních

dextrokardie NS Q24.0

levokardie Q24.1

Q893 Q 89.3 Q 893