M23 – Vnitřní poruchy kolenního kloubu

M23

Vnitřní poruchy kolenního kloubu

category

ankylóza M24.6

běžné poranění – viz poranění kolena a bérce S80–S89

deformity kolena M21.–

onemocnění čéšky M22.–

osteochondritis dissecans M93.2

opakovaná dislokace nebo subluxace M24.4
. čéšky M22.0–M22.1

M23 M 23 M 23