D61.0 – Konstituční aplastická anemie

D61.0

Konstituční aplastická anemie

category

Aplazie (čistá) červených krvinek:
. vrozená

Aplazie (čistá) červených krvinek:
. dětská

Aplazie (čistá) červených krvinek:
. primární

Blackfanův–Diamondův syndrom

Rodová hypoplastická anemie

Fanconiho anemie

Pancytopenie s malformacemi

D610 D 61.0 D 610