Y55.6 – Antiastmatika‚ nezařazená jinde

Y55.6

Antiastmatika‚ nezařazená jinde

category

Aminofylin

Salbutamol

Theobromin

Teofylin

agonisté beta-adrenoreceptorů Y51.5

hormony předního laloku hypofýzy [adenohypofyzární] Y42.8

Y556 Y 55.6 Y 556

T48.6 – Antiastmatika‚ nezařazená jinde

T48.6

Antiastmatika‚ nezařazená jinde

category

Salbutamol

Agonisté beta-adrenoreceptorů používající se v léčbě astmatu T48.6

hormony předního laloku hypofýzy [adenohypofyzární] T38.8

agonisté beta-adrenoreceptorů nepoužitých v léčbě astmatu T44.5

T486 T 48.6 T 486

J45 – Astma

J45

Astma

category

akutní těžké astma J46

chronická astmatická (obstruktivní) bronchitis J44.–

chronické obstruktivní astma J44.–

eozinofilní astma J82

nemoci plic způsobené zevními činiteli J60–J70

status asthmaticus J46

J45 J 45 J 45

J45.0 – Astma převážně alergické

J45.0

Astma převážně alergické

category

Alergická:
. bronchitida NS

Alergická:
. rýma s astmatem

Atopické astma

Exogenní astma

Senná horečka s astmatem

J450 J 45.0 J 450

J45.9 – Astma NS

J45.9

Astma NS

category

Astmatická bronchitida NS

Astma s pozdním začátkem

J459 J 45.9 J 459