Z72.4 – Nevhodná dieta a stravovací návyky

Z72.4

Nevhodná dieta a stravovací návyky

category

poruchy chování při jídle u kojence a v dětství F98.2–F98.3

poruchy příjmu potravy F50.–

nedostatek přiměřené potravy Z59.4

podvýživa a jiné nedostatky výživy E40–E64

Z724 Z 72.4 Z 724

Z47 – Jiná ortopedická následná péče

Z47

Jiná ortopedická následná péče

category

péče zahrnující rehabilitační výkony Z50.–

komplikace vnitřních ortopedických pomůcek‚ implantátů a transplantátů (štěpů) T84.–

následné vyšetření po léčbě zlomeniny Z09.4

Z47 Z 47 Z 47

Z47.8 – Jiná určená ortopedická následná péče

Z47.8

Jiná určená ortopedická následná péče

category

Výměna‚ kontrola nebo odstranění (sejmutí):
. sádrového obvazu

Výměna‚ kontrola nebo odstranění (sejmutí):
. zevní fixační nebo trakční pomůcky

Z478 Z 47.8 Z 478

Z48 – Jiná chirurgická následná péče

Z48

Jiná chirurgická následná péče

category

ošetřování umělých vyústění Z43.–

zkouška a přizpůsobení protetických a jiných pomůcek Z44–Z46

následné vyšetření po:
. operačním výkonu Z09.0

následné vyšetření po:
. léčbě zlomeniny Z09.4

ortopedická následná péče Z47.–

Z48 Z 48 Z 48