F02.2 – Demence u Huntingtonovy nemoci G10

F02.2

Demence u Huntingtonovy nemoci G10

category

Demence‚ vyskytující se jako část difuzní degenerace mozku. Porucha je přenášena jediným autosomálně dominantním genem. Symptomy se typicky hlásí ve 3. a 4. dekádě. Progrese je pomalá. Vede ke smrti obvykle během 10–15 let.

Demence u Huntingtonovy choroby

F022 F 02.2 F 022

F02.3 – Demence u Parkinsonovy nemoci G20

F02.3

Demence u Parkinsonovy nemoci G20

category

Demence se vyvíjí v průběhu diagnostikované Parkinsonovy nemoci. Dosud nebyly prokázány její žádné zvláštní rozlišující klinické projevy.

Demence při:
. paralysis agitans

Demence při:
. parkinsonismu

F023 F 02.3 F 023

F02.8 – Demence u jiných určených nemocí‚ zařazených jinde

F02.8

Demence u jiných určených nemocí‚ zařazených jinde

category

Demence u (při):
. mozkové lipidózy E75.–

Demence u (při):
. epilepsie G40.–

Demence u (při):
. hepatolentikulární degenerace E83.0

Demence u (při):
. hyperkalcemie E83.5

Demence u (při):
. hypotyreóze‚ získané E01.– E03.–

Demence u (při):
. intoxikace T36–T65

Demence u (při):
. sclerosis multiplex G35

Demence u (při):
. neurosyfilis A52.1

Demence u (při):
. deficitu niacinu [pellagra] E52

Demence u (při):
. polyarteritis nodosa M30.0

Demence u (při):
. systémového lupus erythematodes M32.–

Demence u (při):
. trypanozomóze B56.– B57.–

Demence u (při):
. urémii N18.5

Demence u (při):
. karenci vitaminu B12 E53.8

F028 F 02.8 F 028

F03 – Neurčená demence

F03

Neurčená demence

category

Presenilní:
. demence NS

Presenilní:
. psychóza NS

Primární degenerativní demence NS

Senilní:
. demence
. NS

Senilní:
. demence
. depresivní nebo paranoidní typ

Senilní:
. demence

senilní demence s deliriem nebo s akutním stavem zmatenosti F05.1

senilita NS R54

F03 F 03 F 03

F00 – Demence u Alzheimerovy nemoci G30.–

F00

Demence u Alzheimerovy nemoci G30.–

category

Alzheimerova choroba je primárním degenerativním onemocněním mozku neznámé etiologie s charakteristickými neuropatologickými a neurochemickýmí vlastnostmi. Tato choroba začíná obvykle nenápadně a pomalu‚ ale trvale progreduje během období několika let.

F00 F 00 F 00

F00.0 – Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem G30.0

F00.0

Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem G30.0

category

Demence u Alzheimerovy choroby‚ která začíná před 65. rokem‚ s relativně rychle se zhoršujícím průběhem a s výraznými mnohočetnými poruchami vyšších korových funkcí.

Alzheimerova nemoc‚ 2. typ

Presenilní demence Alzheimerova typu

Primární degenerativní demence Alzheimerova typu‚ vznikající v preseniu

F000 F 00.0 F 000

F00.1 – Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem G30.1

F00.1

Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem G30.1

category

Demence u Alzheimerovy choroby‚ která začíná po 65. roce‚ obvykle v 70 letech a později. Má pozvolný průběh. Hlavním příznakem je porucha paměti.

Alzheimerova nemoc 1. typu

Primární degenerativní demence Alzheimerova typu s pozdním začátkem demence Alzheimerova typu

F001 F 00.1 F 001