F20.4 – Postschizofrenní deprese

F20.4

Postschizofrenní deprese

category

Depresivní stav‚ který může přetrvávat‚ se objevuje jako dozvuky schizofrenní nemoci. Některé schizofrenní symptomy‚ ať pozitivní nebo negativní‚ musí být stále přítomny‚ ale nejsou již v popředí klinického obrazu. Tyto depresivní stavy jsou spojeny se zvýšeným rizikem sebevraždy. Pokud nemá nemocný žádné schizofrenní symptomy‚ pak je možno diagnostikovat depresivní epizodu (F32.–). Pokud jsou schizofrenní symptomy stále floridní a zřetelné‚ pak by měla diagnóza zůstávat na příslušném schizofrenním podtypu (F20.0–F20.3)

F204 F 20.4 F 204

Q67.4 – Jiné vrozené deformity lebky‚ obličeje a čelisti

Q67.4

Jiné vrozené deformity lebky‚ obličeje a čelisti

category

Prolákliny (deprese) v lebce

Vrozená deviace nosní přepážky

Hemifaciální atrofie nebo hypertrofie

Plochý nebo zahnutý nos‚ vrozený

dentofaciální anomálie [včetně vad skusu] K07.–

syfilitický sedlovitý nos A50.5

Q674 Q 67.4 Q 674

F92 – Smíšené poruchy chování a emocí

F92

Smíšené poruchy chování a emocí

category

Tato skupina je charakterizována kombinací trvale agresivního‚ disociálního nebo vzdorovitého chování se zřetelně výraznými příznaky deprese‚ úzkosti nebo jiných poruch emocí. Musí být splněna jak kritéria pro poruchy chování v dětství (F91.–)‚ tak pro emoční poruchy v dětství (F93.–)‚ nebo diagnóza neurózy typu dospělých (F40–F48) nebo poruchy nálad (F30–F39).

F92 F 92 F 92

F48.0 – Neurastenie

F48.0

Neurastenie

category

V projevech této nemoci se objevují bohaté variace podle různých kultur. Vyskytují se dva typy‚ které se do značné míry překrývají. U prvního typu jde o obtíže‚ dané zvýšenou únavností po duševním úsilí‚ často spojené s určitým poklesem výkonnosti v zaměstnání‚ týkajícím se vyrovnávání s běžnými denními úkoly. Duševní únavnost je popisována jako nepříjemná vtíravost nevhodných asociací nebo vzpomínek‚ obtížnost koncentrace a všeobecně neefektivní myšlení. U druhého typu jsou zdůrazněny pocity tělesné nebo fyzické slabosti a vyčerpání po minimálni námaze‚ spojené s pocity svalové bolesti a neschopnosti relaxovat. U obou typů jsou běžně přítomny různé nepříjemné pocity jako závratě‚ tenzní bolesti hlavy‚ pocit celkové nestability. Pacienti mají obavu ze zhoršení duševního a tělesného zdraví‚ je přítomna zvýšená podrážděnost‚ anhedonie a v mírném stupni deprese a úzkost. Spánek je často porušen ve své počáteční a střední fází‚ ale může být přítomna i výrazná hypersomnie.

Syndrom únavy

astenie NS R53

syndrom „vypálení‚ vyhasnutí” Z73.0

únava a slabost R53

postvirový únavový syndrom G93.3

psychastenie F48.8

F480 F 48.0 F 480