G35 – Roztroušená skleróza – sclerosis multiplex

G35

Roztroušená skleróza – sclerosis multiplex

category

Roztroušená skleróza:
. NS

Roztroušená skleróza:
. mozkového kmene

Roztroušená skleróza:
. míchy

Roztroušená skleróza:
. diseminovaná

Roztroušená skleróza:
. generalizovaná

G35 G 35 G 35

G04 – Zánět mozku‚ míchy a mozku i míchy – encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida

G04

Zánět mozku‚ míchy a mozku i míchy – encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida

category

akutní ascendentní myelitida

meningoencefalitida

meningomyelitida

nezhoubná myalgická encefalomyelitida G93.3

encefalopatie:
. NS G93.4

encefalopatie:
. alkoholická G31.2

encefalopatie:
. toxická G92

roztroušená skleróza G35

myelitida:
. akutní transverzální G37.3

myelitida:
. subakutní nekrotizující G37.4

G04 G 04 G 04