F32.2 – Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků

F32.2

Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků

category

Fáze deprese s řadou vyjádřených příznaků‚ které pacienta skličují‚ typická je ztráta sebehodnocení a pocit beznaděje a viny. Suicidální myšlenky a pokusy jsou časté a většinou jsou přítomny i „somatické” příznaky.

Agitovaná deprese
jedna epizoda bez psychotických symptomů

Velká deprese
jedna epizoda bez psychotických symptomů

Životní deprese (vitální)
jedna epizoda bez psychotických symptomů

F322 F 32.2 F 322