E27.1 – Primární insuficience kůry nadledvin

E27.1

Primární insuficience kůry nadledvin

category

Addisonova nemoc

Autoimunitní adrenalitida

amyloidóza E85.–

tuberkulózní Addisonova nemoc A18.7

Waterhouseův–Friderichsenův syndrom A39.1

E271 E 27.1 E 271

E27.4 – Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience

E27.4

Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience

category

Adrenální:
. hemoragie

Adrenální:
. infarkt

Insuficience kůry nadledvin NS

Hypoaldosteronismus

adrenoleukodystrofie [Addisonova–Schilderova] E71.3

Waterhouseův–Friderichsenův syndrom A39.1

E274 E 27.4 E 274