S93.4 – Podvrtnutí a natažení kotníku

S93.4

Podvrtnutí a natažení kotníku

category

Vazu:
. kalkaneofibulárního

Vazu:
. deltoidního

Vazu:
. vnitřního kolaterálního

Vazu:
. talofibulárního

Vazu:
. tibiofibulárního‚ distálního

poranění Achillovy šlachy S86.0

S934 S 93.4 S 934