R32 – Neurčená inkontinence moči

R32

Neurčená inkontinence moči

category

Enuréza NS

neorganická enuréza F98.0

stresová inkontinence a jiné určené inkontinence moči N39.3–N39.4

R32 R 32 R 32

N39.4 – Jiná určená inkontinence moči

N39.4

Jiná určená inkontinence moči

category

Paradoxní ischurie
inkontinence

Reflexní
inkontinence

Urgentní
inkontinence

enuréza NS R32

inkontinence moči:
. NS R32

inkontinence moči:
. neorganického původu F98.0

N394 N 39.4 N 394

N31 – Nervově svalová dysfunkce močového měchýře neuvedená jinde

N31

Nervově svalová dysfunkce močového měchýře neuvedená jinde

category

dysfunkce měchýře při nespecifikované míšní poruše G95.8

dysfunkce měchýře při míšní lézi G95.8

neurogenní měchýř způsobený syndromem caudae equinae G83.4

inkontinence moči:
. NS R32

inkontinence moči:
. určená N39.3–N39.4

N31 N 31 N 31

K62 – Jiné nemoci řiti a konečníku

K62

Jiné nemoci řiti a konečníku

category

řitní kanál

špatná funkce kolostomie nebo enterostomie K91.4

inkontinence stolice R15

hemoroidy K64.–

ulcerózní (chronická) proktitida K51.2

K62 K 62 K 62

F98.0 – Neorganická enuréza

F98.0

Neorganická enuréza

category

Porucha charakterizovaná mimovolním odchodem moče ve dne i v noci‚ což je nepřiměřené mentálnímu věku postiženého. Nejde o následek nedostatečné kontroly močového měchýře způsobené neurologickou poruchou‚ epileptickým záchvatem nebo nějakou anatomickou abnormalitou močového ústrojí. Enuréza může trvat od narození nebo až po období získané kontroly nad vyprazdňováním močového měchýře. Enuréza může nebo nemusí být spojena s rozsáhlejší poruchou emocí nebo chování.

Enuréza (primární nebo sekundární) neorganického původu

Funkční enuréza

Psychogenní enuréza

Inkontinence moče neorganického původu

enuréza NS R32

F980 F 98.0 F 980

F98.1 – Neorganická enkopréza

F98.1

Neorganická enkopréza

category

Jde o opakovaný volní nebo mimovolní odchod stolice obvykle normální nebo téměř normální konzistence v situacích‚ které jsou v daném kulturním a sociálním prostředí k tomuto účelu nevhodné. Tento stav může znamenat patologické pokračování normální infantilní inkontinence‚ nebo ztrátu kontinence již po získání kontroly nad funkcí střev‚ nebo účelové vyprazdňování na nevhodných místech i přes normální fyziologické ovládání střeva. Může se objevit jako monosymptomatické onemocnění nebo jako součást dalšího onemocnění‚ zvláště emoční poruchy (F93.–) nebo poruchy chování (F91.–).

Funkční enkopréza

Inkontinence stolice neorganického původu

Psychogenní enkopréza

enkopréza NS R15

F981 F 98.1 F 981

F44.5 – Disociativní záchvaty

F44.5

Disociativní záchvaty

category

Disociativní záchvaty mohou napodobovat epileptické paroxyzmy velmi věrně‚ hlavně pokud se týká pohybů‚ ale kousnutí do jazyka‚ úraz při pádu a inkontinence moči jsou vzácné. Ztráta vědomí není přítomna nebo je nahrazena stavem stuporu nebo transu.

F445 F 44.5 F 445