Z86.4 – Zneužívání – abúzus – psychoaktivní látky v osobní anamnéze

Z86.4

Zneužívání – abúzus – psychoaktivní látky v osobní anamnéze

category

Stavy zařaditelné do F10–F19

současná závislost F10–F19 se společnou charakteristikou .2 na čtvrtém místě)

problémy spojené s užíváním:
. alkoholu Z72.1

problémy spojené s užíváním:
. léčiva Z72.2

problémy spojené s užíváním:
. tabáku Z72.0

Z864 Z 86.4 Z 864